'Flexarbeid' is belangrijk voor werkgelegenheid

'Flexarbeid' is belangrijk voor werkgelegenheid


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat flexibele arbeid in onze aantrekkende economie van groot belang is voor de werkgelegenheid, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De dynamiek op de arbeidsmarkt zou veel minder zijn als we zouden aangewezen zijn op vaste contracten, stellen zij.


Arbeidsmarkt in beweging 

In vergelijking met de voorgaande jaren is de daling van het aantal mensen met een vaste arbeidsovereenkomst sterk afgenomen. Tegelijk is de groei van flexibele arbeidsrelaties groter dan de jaren daarvoor. Bovendien is die groei van flexcontracten groter dan de daling van het aantal vaste contracten, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat mag volgens MKB-Nederland en VNO-NCW worden gezien als een teken dat de arbeidsmarkt toch weer in positieve zin in beweging is.


Stijging aantal banen 
Volgens de ondernemersorganisaties is het niet vreemd dat veel werkgevers nieuw werk vooral aanbieden in de vorm van flexibele contracten. De onzekerheden zijn immers in veel sectoren nog groot. Eerder al wees het CBS op de belangrijke bijdrage van uitzendwerk in de stijging van het aantal banen. 


Deze cijfers zijn volgens MKB-Nederland en VNO-NCW dan ook illustratief voor het feit dat flexibele arbeid van groot belang is om te zorgen dat mensen bij een aantrekkende economie snel weer aan de slag kunnen. Die dynamiek zou veel minder zijn als we aangewezen zouden zijn op vaste contracten, stellen de ondernemersorganisaties.

Bron: http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=10292

Meer nieuws

 • NBBU: WET ARBEIDSMARKT IN BALANS RAAKT NAAST PAYROLL OOK UITZENDEN

  Lees verder
 • Checklist voor werken met uitzendbureaus

  Lees verder
 • Nieuwe hypotheekadviseurs sluiten zich aan bij arbeidsmarktscan

  Lees verder
 • In gesprek met Joeri de Beer

  Lees verder
 • Crown 'The Movie'

  Lees verder
 • Impact wetswijzigingen

  Lees verder
 • NBBU blijft uitgezonderd van werkingssfeer ABU-CAO

  Lees verder
 • NBBU: Schaf terugwerkende kracht transitievergoeding af

  Lees verder
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.