Crown heeft haar jaarlijkse certifcaten weer behaald

VCU – NEN-4400-1 – SNF

De uitzendbranche is omgeven met heel veel wetgeving en certificaten. Dit betekent ook controle en audits. In oktober heeft Crown wederom haar belangrijkste certificaten weer ontvangen.

Oktober, audit/controletijd bij Crown. Met vlag en wimpel hebben we weer drie certificaten behaald! VCU – De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus. SNA – NEN 4400-1 De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties en SNF – Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en overige eisen, en brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Crown: Dat klinkt goed!

Overzicht