De Oost-Europese arbeidsmigrant zit in de knel op de Nederlandse arbeidsmarkt

Zo kopte de voorpagina van dagblad Trouw op woensdag 12 februari 2020. Het had meteen mijn aandacht.

In het artikel was te lezen hoe Anita Strockmeijer, kennisadviseur bij het UWV in februari 2020 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de sociaaleconomische positie van migranten uit Oost-Europa. Haar onderzoeksvraag: In welke mate verschillen de sociaaleconomische positie en het beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet van Oost-Europese arbeidsmigranten van die van andere migrantengroepen en van Nederlandse werknemers? En welke factoren verklaren het verschil?


Interessant vraagstuk
Voor mij als directeur bij Crown Uitzendgroep een zeer interessant vraagstuk. Onze populatie van werknemers/uitzendkrachten bestaat namelijk voor 95% uit Poolse arbeidsmigranten. En meer en meer worden dit vestigingsmigranten. In de 1,5 jaar dat ik inmiddels al leiding mag geven aan de Crown-organisatie word ik continu bevraagd en ondervraagd door klanten, kennissen en vrienden als er weer eens berichtgeving over uitkeringsfraude in de media opduikt. Ook dit punt werd behandeld door Strockmeijer.

Volgens haar verliezen migranten hun uitkering iets minder vaak door een overtreding van de regels dan Nederlanders, ondanks beeldbepalende incidenten als de ‘Bulgarenfraude’. Wat opvallend is, is dat Strockmeijer ook stelt dat er visie nodig is om te voorkomen dat een nieuwe groep migranten langdurig in een achterstandspositie belandt. Haar conclusie: de beste manier om Poolse en andere migranten minder kwetsbaar te maken is taalles en bedrijfsopleidingen.

Op één lijn met Crown
Wat dat betreft zitten Crown Uitzendgroep en Strockmeijer op één lijn. Wij als organisatie zien dit ook en besteden tijd en geld aan opleidingen. Volgens Strockmeijer kunnen instanties als UWV en de (lokale) overheid ook hierbij een rol spelen. Die suggestie lijkt ver af te staan van oproepen van enkele politieke partijen tot minder immigratie. “Het is de vraag of veronderstellingen van beleidsmakers en werkgevers rondom Oost-Europese arbeidsmigranten voldoende overeenkomen met de werkelijkheid”, concludeert Strockmeijer. En deze laatste zin kan ik volledig onderschrijven!

Trots
Bij Crown zijn we dan ook zeer trots op onze ploeg Poolse medewerkers die iedere dag hun deel van de verantwoordelijkheid pakken en hun best doen om de Nederlandse economie te laten draaien. En veelal is dit ook nog werk waar ‘de gemiddelde Nederlander’ niet voor uit zijn bed komt.

Mijn mening? Laten we allemaal wat minder sensatiebeluste media lezen, kijken en geloven en alles iets meer nuanceren als het om dit soort onderwerpen gaat. Want vreedzaam samenleven en vruchtbaar samenwerken – ook met onze buitenlandse werknemers – helpt Nederland én Europa meer vooruit. Klinkt goed toch?

Overzicht