Aneta Drynda

De uitdagingen van Werving & Selectie

Mensenwerk

Crown brengt, net als vele andere bedrijven,  vraag en aanbod bij elkaar. Alleen het Crown product is van vlees en bloed. Dat maakt ons werk bijzonder leuk. Mensen heb je namelijk in allerlei soorten en maten met verschillende karakters, eisen en wensen. En iedere dag kunnen ze anders reageren, afhankelijk van de omstandigheden. Aan ons de mooie taak om de juiste mensen te zoeken en te vinden bij de juiste klantklus. Onze taak is ook de verwachtingen van de uitzendmedewerkers te managen zodat ze niet voor verrassingen komen te staan en vooral ze als mensen te behandelen. Dat doen we door duidelijkheid te verschaffen over wat de klant, en wij van ons inleenpersoneel verwachten. Met andere woorden. We bereiden uitzendmedewerkers voor op hun rol/taak bij de organisatie waar ze gaan werken. We geven duidelijkheid over het aantal uren dat er gewerkt gaat worden, in welke diensten en welke beloning daartegenover staat.

Dit werk van werven en selecteren, wat zich vaak op de achtergrond afspeelt en  waar de klant geen zicht op heeft, maar dat wel direct merkbaar wordt bij de inzet van medewerkers,  is afgelopen jaren bij Crown meer en meer georganiseerd, geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. Aneta Drynda, recruiter bij Crown, is de spreekwoordelijke spin in het web op kantoor. Ze spreekt met intercedenten van Crown, stemt af met onze recruitment-agenten in Polen, struint de markt af in Nederland en voert honderden gesprekken per jaar met potentiële kandidaten. Dit alles  om de juiste match te vinden en zo een optimaal resultaat te halen voor klant én kandidaat.

We willen u een inkijkje geven wat er op ons afkomt komende jaren, hoe recruitment zich gaat ontwikkelen en hoe we als Crown daarop inspelen.

2050

Bij de actualiteitenrubriek Nieuwsuur is in februari 2021 een achtergrondreportage te zien: “Hoe ziet Nederland eruit in 2050?”. Mogelijk voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show. Per vandaag hebben we echter al te maken met de veronderstellingen die daar aan bod komen en die een stevige invloed hebben op het werving- & selectieproces. Zo groeit, volgens de voorspelling,  onze bevolking van 17,4 miljoen naar 19,4 miljoen mensen in 2050. 90% van deze groei is toe te schrijven aan migratie. De Nederlandse bevolking zelf vergrijst. De inschatting is dat ieder jaar rond de 300.000 arbeidsmigranten naar Nederland komen om te werken. Van deze 300.000 mensen blijven er 60.000 per jaar in Nederland wonen. De migranten zijn vooral afkomstig uit Europese landen, zoals Polen en Roemenië. De verwachting is dat er nog veel meer arbeidsmigranten nodig zijn om onze arbeidsproductiviteit te halen. Ook innovatie, zoals robotisering, speelt een belangrijke rol bij het op peil houden van onze arbeidsproductiviteit. Echter, wij weten uit ervaring dat lang niet alles is te robotiseren of te automatiseren. De mens is en blijft de meest flexibele en vaak meest snelle factor in het productieproces. Andere keuzes die de politiek zou kunnen maken is het verder verhogen van de AOW-leeftijd of mensen stimuleren meer kinderen te krijgen.

Nu, anno 2021

Grote lijnen, grote getallen, maar ook op microniveau zijn de ontwikkelingen voelbaar. Waar het bovenstaande verhaal aan voorbij gaat is of al die arbeidsmigranten dan ook wel naar Nederland willen komen. Wie bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het land Polen heeft bezocht ziet ook daar  goede economische ontwikkelingen. Polen is geen traditioneel Oostblokland meer, zoals  veel van mijn generatiegenoten nog denken. Ook daar schuiven ze op, wat betreft de salarishoogte en is de levensstandaard anders dan 10-15 jaar geleden. In Polen zelf zijn er ook arbeidsmigranten, o.a. afkomstig uit de Oekraïne. Het is nu al een stevige uitdaging om de juiste mensen te vinden en in te laten stromen in de Nederlandse economie, laat staan als de voorspelde groei werkelijkheid wordt. Hoe maken we Nederland aantrekkelijk om je hier te komen vestigen als arbeidskracht? Een vraagstuk waarbij je aan vele knoppen kunt draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het salaris, de ontwikkeling die je een medewerker biedt, de huisvesting en de aandacht die je mensen geeft.

Bij Crown werken we met 90% Poolse medewerkers. Velen van hen hebben zich al gevestigd in Nederland. In normale seizoenen richten we ons als Crown vooral op de Poolse medewerkers die in Nederland wonen. In totaal zijn dit er in Nederland nu ongeveer 200.000. Bij seizoenspieken maken we gebruik van instroom via gekwalificeerde agenten die in Polen gevestigd zijn. In ons werving- & selectieproces maken we dan nog onderscheid tussen groepen van mensen die aangevraagd worden door klanten of één enkele uitzendmedewerker met een specifiek kennisniveau.

Automatisering

In december volgde ik een webinar van marketingbureau UP in samenwerking met iG!, specialist in arbeidsmarktdata. Sprekers  stelden dat het werving- en selectieproces zoals we dat kennen meer dan 50 jaar oud is, met overwegend standaardhandelingen waar niemand blij van wordt. De allerleukste handeling is het interviewen en selecteren van kandidaten. Mensenwerk.  Afgelopen jaren is er veel geautomatiseerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld met behulp van matchingssoftware heel snel en gemakkelijk het CV uit het geautomatiseerd systeem halen dat het beste past bij het profiel van de klant. Sceptici zouden zeggen: Nee je selecteert op die manier het cv van degene die het beste snapt hoe deze software werkt en de juiste ‘termen’ gebruikt die dan ‘matchen’. Degenen die andere termen gebruiken of hun specifieke expertise/motivatie niet of nauwelijks in voorgeschreven formats kwijt kunnen, vallen dan bij voorbaat uit de boot, terwijl dit misschien wel inhoudelijk de beste kandidaten waren. Door social media kunnen we klikgedrag van potentiële medewerkers volgen en zijn we in staat tot op persoonsniveau een boodschap met beeld en context in de vorm van een advertentie te laten zien, zogenaamde e-commerce technologie. We hoeven een vacature maar één keer te plaatsen op onze website en deze wordt doorgesluisd naar allerlei jobboards zoals Indeed en Werkzoeken. We zijn al in staat om chatbots in te zetten die door middel van A.I. (Artificial Intelligence) steeds beter en intelligenter worden. Er komt geen mens meer aan te pas. Als Crown denken we ook dat je standaardhandelingen in het recruitment proces zoveel mogelijk moet automatiseren. Echter voor ons blijft een match maken mensenwerk.

Bij Crown zijn we aan het voorsorteren op een sterk veranderende markt. We spreken met klanten over de hoogte van het salaris dat recht doet aan het niveau van arbeid dat  geleverd wordt. Eind 2021 hebben we alleen nog maar huisvesting met een niveau dat vele malen hoger is dan de SNF-norm. Huisvesting die ons ook zou passen, waar we ons goed zouden voelen. Opleidingsprogramma’s hadden we al, maar we hebben ze verfijnd en meer op maat gemaakt.

Onze visie: Bij Crown draait alles om verbinding met mensen. Of dit nu klanten, kandidaten of medewerkers zijn. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven – en dus de mensen die er werken – succesvoller zijn als zij weten waarom ze doen wat ze doen en wat ze ermee willen bereiken. Daardoor wint hun bijdrage binnen het grotere geheel aan betekenis en groeit het vertrouwen in het eigen kunnen. Dit leidt tot plezier in het werk en sterke oprechte verbindingen, wat tot uitdrukking komt in echte samenwerking en succesvolle organisaties. Ook in de komende maanden maken we ons daar weer hard voor.

Overzicht