Herfst – tijd voor de externe audits bij Crown Uitzendgroep, SNA en SNF

De uitzendorganisaties die lid zijn van NBBU of ABU (2.000 van de 14.000 uitzendbureaus) verplichten zichzelf dat er via externe controleurs mag worden meegekeken of de basis op orde is. Om een idee te geven, Crown Uitzendgroep wordt zo’n 5 keer per jaar door een auditor bezocht. Deze controles vinden bij ons vooral in de herfst plaats.

Bij Crown zijn er afgelopen twee weken twee controles geweest. Beide onderzoeken hebben er toe geleid dat we onze certificaten weer voor één jaar mogen behouden. We hebben een audit gehad van SNA en SNF. SNA gaat over te betalen salarissen en alles wat daar bij hoort. Zo ook de afdrachten van de loonheffing. SNF gaat over huisvesting van arbeidsmigranten.

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en overige eisen, en brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Complimenten aan het Crown team die elke bezig is de kwaliteit van uitzenden te continueren dan wel te verhogen!

 

Overzicht