Kort verslag 10 jarig evenement

“Crown Uitzendgroep is gestart als een toevoeging aan Vetipak. Om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen, hebben de aandeelhouders er tien jaar geleden voor gekozen een eigen uitzendbureau te beginnen. Op 18 september vierde Crown Uitzendgroep haar tiende verjaardag met klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Twee inspirerende sprekers namen het publiek mee in twee onderwerpen.

Mens & technologie
Prof. Albert Veenstra besprak de stand van zaken van de logistiek in Nederland, de invloed van technologie, lees de impact van robots op het werk van mensen en wat dit gaat betekenen voor de uitzendbranche. Vragen die we ons kunnen stellen: Wat is betekenisvol werk? Waar ligt de complementariteit tussen mensen en machines? Is de complexiteit van de machine niet te groot voor de mensen die ermee moeten werken? Haalt de machine effectief de robot uit de mens? Vragen die ons komende tijd gaan bezighouden.

Vriendschap
Het is onmogelijk of zelfs onwenselijk om van alle klanten vrienden te maken. Maar hoe zouden betekenisvolle relaties met klanten eruit zien als we ze behandelen alsof ze vrienden zijn? Als we de relatie als moreel startpunt nemen? Als we niet denken in termen van transactie maar interactie? Dat waren de vragen die Dr. Edgar Karssing, universitair docent bij Business Universiteit Nyenrode, stelde tijdens het 10 jarig verjaardagsfeest van Crown Uitzendgroep. Alle aanwezigen gingen in groepjes aan de slag met de vragen: Wat willen we bereiken met elkaar? En wat is daarvoor nodig? Een plenaire terugkoppeling zorgde voor mooie inzichten.

Borrel en diner
Uiteindelijk werd met een gezamenlijke borrel plus diner de bijeenkomst rondom het 10 jarig bestaan feestelijk afgesloten.

Overzicht