Leven Lang Leren

Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel anders wordt. Het werk verandert en daarmee de vraag naar arbeid ook. Het is mooi om te zien hoe de afgelopen 10 jaar de uitzendbranche is veranderd. Behoeftes van opdrachtgevers veranderen, de wetgeving blijft niet altijd hetzelfde zoals steeds meer eisen om certificeringen te kunnen behouden. Maar er is iets wat de afgelopen jaren niet is veranderd: de behoeften van medewerkers.

Uitzendkrachten willen net als iedereen leuk en goed werk doen. Ze willen een volwaardig inkomen, zekerheid over voldoende werk en een toekomstperspectief. En dat geldt niet alleen voor nu, maar net zolang tot ze met pensioen gaan.

Flexibel en zekerheid?

Duurzame inzetbaarheid; de sleutel tot succes!

De grootste uitdaging is dat uitzendkrachten uiteindelijk 100% eigen regie nemen en zich bewust zijn van de noodzaak om zichzelf te blijven ontwikkelen. Om als uitzendkracht duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, is afstemming en samenwerking tussen drie partijen nodig: opdrachtgever, uitzendbureau en uitzendkracht. Deze driehoek moet in balans zijn. Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal zijn, met plezier hun werk doen en over de daarvoor benodigde vaardigheden beschikken. Daarnaast moeten zij zich ook bewust zijn van de noodzaak om zichzelf te blijven ontwikkelen. Er bestaan een aantal voorwaarden om tot deze bewustwording te komen. Zonder goede fysieke en psychische gezondheid kun je niet goed werken. En als je in financiële problemen geraakt, heb je minder belangstelling voor jouw loopbaan en ontwikkeling hiervan. Tevens is taalvaardigheid nodig om je verder te kunnen ontwikkelen. Een sterke en goede basis zorgt voor de ideale fundamenten om verder te ontwikkelen en het activeren van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten of de mogelijkheid om een leven lang te blijven leren?

Neem dan contact met ons op.

Overzicht