Meer SNA-keurmerken ingetrokken

Meer SNA-keurmerken ingetrokken


In de eerste zeven maanden van 2013 is het van 306 bedrijven het SNA-keurmerk ingetrokken. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2012. Dit heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) laten weten.


Het keurmerk van de SNA is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Met het keurmerk wil de SNA door middel van zelfregulering inzichtelijk maken welke bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden. Bedrijven, zoals Crown Uitzendgroep, met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar gecontroleerd. In heel 2012 zijn er bijna zesduizend inspecties uitgevoerd. Bij vierhonderd ondernemingen is vorig jaar het keurmerk ingetrokken.


Sinds juli vorig jaar geldt er voor inleners die werken met uitzendondernemingen die het SNA-keurmerk hebben een vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting.

Crown Uitzendgroep voldoet aan kwaliteitskeurmerk

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

- De identificatie van de onderneming;
- De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


Bron: Flexmarkt.nl

Meer nieuws

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.