Principe-akkoord over nieuwe NBBU-CAO

Principe-akkoord over nieuwe NBBU-CAO


De brancheorganisatie NBBU voor bemiddelings- en uitzendondernemingen heeft een principe-akkoord bereikt met de vakbond LBV over een nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten per 1 juni 2014. 


Foto: Bart-Jeroen Croll, voorzitter NBBU


“In ons akkoord hebben we de basis gelegd voor een moderne cao met een goede balans voor de belangen van zowel werkgevers als werknemers”, zegt hoofdonderhandelaar Bart-Jeroen Croll van de NBBU. De cao gaat in op 1 juni 2014 en heeft een looptijd van vijf jaar.

 

Sneller contracten bepaalde tijd
In de cao zijn afspraken gemaakt die nauw samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo krijgen uitzendkrachten straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd. In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken. Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.


Beperking van nul-uren contract
De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de korte contracten. Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan.


Beloning en scholing
Het is in de NBBU-cao al jaren geregeld dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst. Aan die bepaling is niets gewijzigd. Wel is er in de nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten meer aandacht voor scholing en ontwikkeling. Nieuw is dat uitzendondernemers eens per jaar scholingsafspraken maken met hun uitzendkrachten. Verder stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.


Moderne cao
Tot teleurstelling van de partijen is de cao niet afgesloten met FNV, CNV en De Unie. Croll: “De nieuwe wet heeft uitzonderingen gemaakt voor de uitzendbranche. De bonden wilden deze uitzonderingen – zoals de mogelijkheid om 78 weken uit te zenden – niet erkennen. Zij stelden in ruil hiervoor onredelijke eisen. We zijn nu gekomen tot een gebalanceerde cao. De nieuwe NBBU-cao bevat een langere periode met contracten voor bepaalde tijd, maar beperkt tegelijkertijd het toepassen van nul-uren contracten.”


De NBBU blijft samenwerken met CNV, FNV en de Unie binnen de uitzendbranche. Hierover zegt Croll: “We blijven ons inzetten voor een bonafide en kwalitatieve branche en werken graag met alle partijen samen, zoals over de naleving van de cao en het pensioenfonds.” Des te meer is Croll tevreden dat er een langlopende cao is afgesloten met de LBV. “Bijzonder is dat we tijdens de looptijd van de cao nadere afspraken maken op onderdelen. Zo blijven we werken aan een verdere modernisering van de NBBU-cao voor uitzendkrachten.”


Bron: NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de belangenbehartiger van 900 professioneel ingestelde uitzend- en bemiddelingsorganisaties. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. NBBU-leden sluiten per jaar ruim 180.000 arbeidscontracten aan uitzendkrachten en hebben 6.000 vaste medewerkers. Zij moeten beschikken over het SNA-Keurmerk, hèt keurmerk voor de uitzendbranche. De NBBU sluit cao’s af die optimale flexibiliteit bieden; op de juiste toepassing hiervan worden alle NBBU-leden gecontroleerd

Meer nieuws

 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  Lees verder
 • Kort verslag 10 jarig evenement

  Lees verder
 • Leven Lang Leren

  Lees verder
 • Crown trotse sponsor van de Osse golfkampioenschappen

  Lees verder
 • VCU - NEN-4400-1 - SNF

  Lees verder
 • Bijeenkomst WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 7 november 2019

  Lees verder
 • Sheets presentatie Prof. Albert Veenstra - Artikel Dr. Edgar Karssing over betekenisvolle relaties met klanten t.b.v. 10 jarig bestaan Crown Uitzendgroep

  Lees verder
 • Nieuwe wet: WAB

  Lees verder
 • Interview met Hans Joore HR manager VetiPak

  Lees verder
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.