SNA: een steeds krachtiger keurmerk

SNA: een steeds krachtiger keurmerk


De inzet van Stichting Normering Arbeid (SNA) is een krachtig en onomstreden keurmerk, geënt op de nationale NEN-norm en geborgd door streng toezicht. SNA verwelkomt de recent aangekondigde strengere wetgeving en werkt verder aan het versterken en verbreden van het keurmerk.


SNA draagt graag, samen met alle stakeholders zoals werknemers- en werkgeversorganisaties en de overheid, actief bij aan de bestrijding van misstanden in de sector. Een verantwoordelijkheid die de sector en publieke instanties gezamenlijk oppakken. Met meer dan 7.000 inspecties op jaarbasis en de handhavingsbevoegdheid van de overheid worden komen misstanden eerder in beeld en worden deze aangepakt. Bij gebleken tekortkomingen wordt het keurmerk ingetrokken: dit jaar bij ruim 400 ondernemingen.


SNA is zeer gefocust op  de onafhankelijkheid en objectiviteit van de inspecties. Daarom verwelkomt SNA de plannen die minister Asscher recent aan de Tweede Kamer presenteerde om malafide personen direct aan te pakken en mogelijkheden om deze definitief te weren van de markt. Alles met één doel voor ogen: een betrouwbare uitzendsector die iedere dag opnieuw werk genereert voor honderdduizenden mensen. Crown Uitzendgroep beschikt over het SNA-keurmerk. Dit keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk en is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Lees hier de uitgebreide beschrijving van het keurmerk.


Meer nieuws

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.