SNA-keurmerk update

SNA-keurmerk update
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen rondom het SNA-keurmerk, het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2.


Ondernemingen met het SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
• De identificatie van de onderneming;
• De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wml;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


Bekijk hier de SNA-keurmerk Update december 2014

Meer nieuws

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.