Visie op werk in Nederland

Op 23 januari jl. werd het eindrapport gepresenteerd van De Commissie Regulering van Werk (ook wel bekend onder de naam commissie Borstlap). De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. Dit bedreigt volgens de Commissie het economisch verdienvermogen van Nederland. Tegelijkertijd zorgt dit dat groepen werkenden structureel aangewezen zijn op onzeker en laag kwalitatief werk, wat daarmee ook de maatschappelijke samenhang bedreigt.

Integraal herontwerp

De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. Alleen op die manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst. De Commissie doet een aantal adviezen en pleit voor een brede maatschappelijke alliantie om de waarden van werk in de toekomst zeker te (blijven) stellen. Het kabinet zou hierin een regierol moeten nemen volgens De Commissie.

Wel of niet passend bij een moderne arbeidsmarkt?

Kort na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) houdt dit nieuwe rapport de gemoederen bezig. Volgens de werkgevers kiest de commissie voor het uitgangspunt dat ‘alle werkenden werknemer zijn, tenzij…’. Dit past volgens ondernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland niet bij een moderne arbeidsmarkt. “Daar moet juist een verscheidenheid aan arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan. Voor de werkenden van de 21ste eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit het begin van de vorige eeuw niet meer als norm gelden”, stellen zij. Volgens Chief Economist van ABN-AMRO Sandra Phlippen, verdient dit plan echter toch een kans ook al doet het iedereen pijn. Namelijk; mensen met een vast contract verliezen zekerheden, ZZP’ers moeten hun belastingvoordelen inleveren en werkgevers zullen flink voor flexibele krachten moeten bijbetalen.

Meer evenwicht nodig

Ook de brancheorganisatie van Crown Uitzendgroep, de NBBU, heeft gereageerd. Het rapport van de Commissie biedt een duidelijk fundament om evenwicht te creëren tussen uitzenden, ZZP’ers en vaste krachten. De NBBU vindt dat deze drie vormen nu echter nog niet in evenwicht zijn. Volgens hen is het belangrijk dat nu niet aan ‘cherry picking’ wordt gedaan en dat er echt evenwicht moet komen tussen de verschillende vormen van arbeid. De NBBU is daarom blij met de uitnodiging van de Commissie om zelf andere, aanvullende ideeën aan te dragen. Wat de NBBU betreft is dit ook een goede aanleiding om met de partijen in de polder te kijken hoe je zekerheden anders en vooral beter neer kunt zetten. Doel daarbij is dat mensen aan werk komen en blijven. Advies van Crown Uitzendgroep: “Ga met iedereen in gesprek en zeker met de arbeidsmarktintermediairs, want die moeten het doen.”

Doel is helder: aan werk helpen en houden van mensen

De markt heeft een rol en belang bij het aan werk helpen en houden van mensen. Het rapport bevat voorstellen die daarop aansluiten en zeer welkom zijn. De NBBU staat voor kwalitatieve verbetering van flexwerken – in die zin dat bemiddelaars en uitzendorganisaties werkenden steeds betere loopbaanontwikkeling bieden en niet alleen inzetten op korte opdrachten.

Inzetten op opleiden en sociale gelijkheid

Zwaar inzetten op opleiden en sociale gelijkheid is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Veel van de uitzendbureaus en bemiddelaars die lid zijn van de NBBU omarmen dit en brengen dit steeds meer in uitvoering. Als je kijkt naar deze veranderende rol richting loopbaanintermediair is het vreemd dat uitzenden in het rapport louter en alleen wordt beschouwd als kortetermijnoplossing. Het zou dan ook enorm zonde zijn als uitzendbureaus juist die rol niet langer kunnen oppakken.

Uitzendbranche biedt specifieke oplossing voor gevarieerde behoefte bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is enorm gevarieerd. Diverse sectoren hebben elk hun eigen behoefte en vragen om specifieke oplossingen. In die variatie biedt onze branche een passende oplossing, om mensen aansluitend in opdrachten en werk te voorzien. Zowel flexibel en op korte termijn, als vast en voor langere tijd.

Stimuleer werkenden én ondernemers

Als het gaat om zelfstandigheid is het jammer dat Borstlap niet afstapt van het werknemerschap als meetlat. Een rijbaan voor zelfstandigen, betekent dat er ook een eigen beoordeling over zelfstandigheid hoort te zijn. Eigen keuze is daarin belangrijk. Zodra iemand verantwoordelijk wordt voor zijn onderneming hoort daar een passend fiscaal beleid bij. Onze visie? Stimuleer een werkende in zijn loopbaan en stimuleer een ondernemer in zijn ondernemerschap. Dan snijdt het mes aan twee kanten.

Bron: www.reguleringvanwerk.nl

Overzicht