Zorgverzekering voor uw buitenlandse uitzendkracht

Zorgverzekering voor uw buitenlandse uitzendkracht


Naar aanleiding van de Kamervragen over de zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten informeren wij u over de regels die er zijn voor wat betreft de zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten.


Welk bedrag mag ik inhouden op het loon?

De hoofdregel is dat de uitzendkracht de uitzendonderneming kan machtigen namens hem periodiek betalingen te verrichten van de nominale premie aan de zorgverzekeraar. De nominale premie staat vermeld op het polisblad waarvan de uitzendkracht een afschrift heeft ontvangen. Zodra u meer inhoudt dan de premie die het polisblad vermeldt, handelt u in strijd met art. 36A lid 10 NBBU-Cao voor uitzendkrachten.


Aan wie komt de collectiviteitskorting ten goede?

De uitzendonderneming kan de collectiviteitskorting (maximaal 10%) ten gunste laten komen van de uitzendkracht. Volgens de Zorgverzekeringswet kan de uitzendonderneming er ook voor kiezen deze zelf te ontvangen. Dit gaat meestal in de vorm van een administratieve fee.


Aan wie komt de premiekorting i.v.m. eigen risico ten goede?

De uitzendkracht kan de uitzendonderneming machtigen namens hem periodieke betalingen te verrichten van de nominale premie. Indien de premie door het verhogen van het eigen risico lager wordt, dient de uitzendonderneming deze lagere premie in te houden op het loon van de uitzendkracht. De korting komt dus toe aan de uitzendkracht.


Bron: NBBU

Meer nieuws

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.