Krótkie sprawozdanie z uroczystości urodzinowej 10-lecia Crown

Przedsiębiorstwo Crown Uitzendgroep rozpoczęło działalność jako dodatek do Vetipak. Aby sprostać zapotrzebowaniu na personel, wspólnicy podjęli dziesięć lat temu decyzję o założeniu własnej agencji pracy tymczasowej. 18 września świętowaliśmy razem z klientami, pracownikami, dostawcami i wspólnikami dziesiąte urodziny Crown Uitzendgroep. Zaprosiliśmy dwóch inspirujących mówców, którzy zaprezentowali słuchaczom dwa ciekawe tematy.

Człowiek i technologia
Prof. Albert Veenstra omówił stan logistyki w Holandii, wpływ technologii – czytaj robotów – na pracę ludzką oraz co to będzie oznaczać dla branży pracy tymczasowej. Pytania, które można sobie w związku z tym zadać, to: Czym jest wartościowa praca? Gdzie leży komplementarność między ludźmi a maszynami? Czy złożoność maszyn nie jest zbyt wielka dla ludzi, którzy muszą z nimi pracować? Czy maszyna naprawdę wyzwala z człowieka robota? Te pytania z pewnością będą nas zajmować w najbliższym czasie.

Przyjaźń
Nie jest możliwe, a nawet nie jest pożądane, uczynienie ze wszystkich klientów naszych przyjaciół. Ale jak wyglądałyby wartościowe relacje z klientami, gdybyśmy traktowali ich, jakby byli naszymi przyjaciółmi? Gdybyśmy relację z nimi uważali za moralny punkt wyjścia? Gdybyśmy nie myśleli w kategoriach transakcji ale interakcji? Te kwestie omawiał Dr. Edgar Karssing, wykładowca Business Universiteit Nyenrode, podczas jubileuszowego spotkania z okazji 10 urodzin Crown Uitzendgroep. Wszyscy obecni podzieleni na grupki próbowali znaleźć odpowiedź na pytania: Co chcemy razem osiągnąć? Co jest nam do tego potrzebne? Na koniec odbyło się podsumowanie plenarne, dostarczając wszystkim ciekawych spostrzeżeń.

Toast i kolacja
Spotkanie z okazji obchodów 10-lecia istnienia Crown Uitzendgroep zakończyła wspólna uroczysta kolacja z toastem.

Przegląd