Uczymy się przez całe życie

Starzenie się społeczeństwa, robotyzacja i uelastycznienie powodują, że rynek pracy ciągle się zmienia. Zmienia się praca, a tym samym popyt na nią. Z zadowoleniem obserwujemy przeobrażenia branży pracy tymczasowej w minionym dziesięcioleciu. Zmieniają się potrzeby zleceniodawców, a i przepisy nie pozostają te same. Pojawiają się wciąż nowe wymogi do uzyskania certyfikacji. Ale jest coś, co przez ostatnie dziesięć lat nie uległo zmianie – potrzeby pracowników.

Pracownicy tymczasowi tak samo jak wszyscy chcą wykonywać fajną i dobrą pracę. Pragną godnie zarabiać, być pewnymi, że nie zabraknie im pracy, i mieć perspektywy na przyszłość. Chcą tego nie tylko na tu i teraz, ale także na całe życie aż do emerytury.

Elastyczność i pewność?

Trwała możliwość zatrudnienia kluczem do sukcesu!

Największym wyzwaniem jest przejęcie w 100% kierownictwa nad swoim życiem i bycie świadomym konieczności własnego rozwoju. Aby zapewnić pracownikowi tymczasowemu trwałą możliwość zatrudnienia, konieczne są uzgodnienia między trzema stronami: zleceniodawcą, agencją pracy tymczasowej i samym pracownikiem. Ten trójkąt musi pozostawać w równowadze. Pracownicy tymczasowi mogą cieszyć się trwałą możliwością zatrudnienia, jeśli są witalni, wykonują swoją pracę z radością oraz posiadają niezbędne w niej umiejętności. Poza tym muszą być świadomi konieczności własnego rozwoju. Istnieje kilka warunków wykształcenia takiej świadomości. Osoba uskarżająca się na dolegliwości fizyczne i psychiczne nie będzie dobrze pracować. A gdy spotkają ją problemy finansowe, z pewnością straci zainteresowanie karierą i jej rozwojem. Również znajomość języków obcych jest niezbędna do dalszego wzrostu. Mocna i stabilna podstawa stanowi idealny fundament dalszego rozwoju i aktywowania trwałej możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o trwałej możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych czy o opcjach uczenia się przez całe życie?

Przegląd