„Praca elastyczna“ jest ważną formą zatrudnienia


Jak twierdzą holenderskie organizacje pracodawców MKB-Nederland i VNO-NCW z danych Centralnego Biura Statystycznego (CBS) wynika, że tymczasowe formy pracy są ważnym elementem zatrudnienia w naszej przeżywającej ożywienie gospodarce. Według nich dynamika rynku pracy byłaby z pewnością mniejsza, gdybyśmy byli skazani na stałe umowy.


Rynek pracy w ruchu 

W porównaniu z minionymi latami spadek liczby osób zatrudnionych na stałą umowę o pracę został znacząco zahamowany. Jednocześnie wzrost tymczasowych stosunków pracy jest obecnie większy niż w wcześniej. Co więcej – zgodnie z danymi CBS – wzrost umów tymczasowych przewyższa spadek umów stałych. Według MKB-Nederland i VNO-NCW można to traktować jako objaw pozytywnego rozpędu rynku pracy.


Więcej miejsc pracy
Jak twierdzą organizacje pracodawców, nie można się dziwić, że wiele przedsiębiorstw oferuje nowe miejsca pracy przede wszystkim w oparciu o tymczasowe umowy pracy. Przecież w wielu sektorach nadal brak jest jeszcze stabilności. Już wcześniej CBS wskazywało na istotny wkład zatrudnienia tymczasowego we wzrost liczby miejsc pracy. 


Zdaniem MKB-Nederland i VNO-NCW dane te odzwierciedlają fakt, że elastyczne formy zatrudnienia mają duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego, ponieważ ułatwiają szybsze podjęcie pracy. Jak twierdzą organizacje pracodawców, dynamika rynku pracy byłaby z pewnością mniejsza, gdybyśmy byli skazani na stałe umowy.


Źródło: http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=10292

Aktualności

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na nasz newsletter!