Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)


Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op 7 november 2019 organiseerde Boskamp & Willems advocaten samen met Crown Uitzendgroep een kennissessie voor klanten en geinteresseerden bij De Afzakkerij (CHV Noordkade) te VeghelMr. Marcel Kokx van Boskamp Willems trapte af met de belangrijkste wetswijzingen rondom de WAB. In Jip en Janneke taal werd helder neergezet wat de impact is voor werkgevers en werknemers. Daarna vertelde Theo Quaijtaal de deelnemers wat voor impact dit heeft voor het inlenen van uitzendkrachten.


In bijgevoegde sheets komen de belangrijkste WAB onderwerpen aan de orde:


 • Cumulatiegrond

Door de invoering van een cumulatiegrond wordt het voor werkgevers weer iets eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Deze cumulatiegrond moet een rechter de mogelijkheid bieden om bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan. Er is dan sprake van een cocktail van ontslaggronden.


 • Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van pas na verloop van twee jaar. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. Dit geldt ook voor de dienstjaren van een arbeidsovereenkomst na verloop van tien jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening.


 • Verruiming ketenregeling

In de WWZ is het als volgt geregeld. De periode waarna elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is twee jaar. Met de Wab wordt de maximale duur van de keten drie jaar. Het maximumaantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie.

 

 • Oproepovereenkomst

De definitie van de oproepovereenkomst wordt in de wet opgenomen. Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan moet de werkgever de werknemer ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen. Na een oproepovereenkomst van een jaar moet de werkgever de werknemer een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.


 • Payrolling

Ook de payrollovereenkomst wordt wettelijk vastgelegd. Het lichtere arbeidsrechtelijke regime dat van toepassing is op de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard voor payrolling. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt daarnaast opgenomen dat de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequate’ pensioenregeling.


 • WW-premiedifferentiatie

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken, is in de Wab een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten opgenomen. Een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.


Presentatie_WAB_7_november_2019_versie_2.pdf

Bron: Crown Uitzendgroep & Boskamp Willems advocaten

Meer nieuws

 • “Wij groeien, dus Crown groeit met ons mee!”

  Lees verder
 • Crown At Work: dé playlist voor je dagelijkse dosis arbeidsvitaminen!

  Lees verder
 • Kort verslag 10 jarig evenement

  Lees verder
 • Leven Lang Leren

  Lees verder
 • Crown trotse sponsor van de Osse golfkampioenschappen

  Lees verder
 • VCU - NEN-4400-1 - SNF

  Lees verder
 • Bijeenkomst WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 7 november 2019

  Lees verder
 • Sheets presentatie Prof. Albert Veenstra - Artikel Dr. Edgar Karssing over betekenisvolle relaties met klanten t.b.v. 10 jarig bestaan Crown Uitzendgroep

  Lees verder
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.